Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
v

Změny v rozvrhu čtvrtek 21. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zitko Zdeněk - - - - - - - - .. ..
Kovaříková Dana - Sr Sr St - - - - - -
Dostálová Drahomíra .. .. Sl - - - - - - -
Pešková Petra - .. Ke St Sm .... Ru - - -
Šedivá Lenka - -
Šťastná Lenka - Sv Km Sv - Sv Sv - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Jeřábková Šárka
1 výměna << OBN 3.B U28 z 19.2. 4. hod
8 odpadá TEV 1.B (1. p) zrušeno
9 odpadá TEV 1.B (1. p) zrušeno
Kempová Jitka
2 spojeno (Ps OČR) ANJ 1.C (K) U34
Komzáková Božena
0 přesun << MAT 2.NS U22 z 19.2. 7. hod
2 supl. (Se Nem) MAT P3 U22
2 výměna >> MAT P1.B na 6. hod
6 výměna << MAT P1.B U39 z 2. hod
Koudelková Iva
2 výměna >> TCH 3.B na 5. hod
5 výměna << TCH 3.B U28 z 2. hod
Kysela Jiří
1 přesun << ICT 3.A (K) U38 z 19.2. 5. hod
2 přesun << ICT 3.A (Č) U38 z 19.2. 4. hod
Nepovím Bohuslav
3 výměna << ICT P1.B U33 z 18.2. 5. hod
Rechtoriková Jitka
1 přesun << PAV 3.A (Č) U44 z 19.2. 6. hod
1 přesun >> PAV 3.A (K) na 19.2. 5. hod
2 přesun >> TCH 3.A (Č) na 19.2. 4. hod
6 přesun << EKO 1.C U31 z 19.2. 9. hod
Růžičková Jana
6 spojeno (Ps OČR) ANJ 3.B (1.p) U28
Soroková Monika
2 výměna << ANJ P1.B U39 z 6. hod
4 spojeno (Ps OČR) ANJ P2 (2.p) U32
6 výměna >> ANJ P1.B na 2. hod
Srníková Martina
1 spojeno (Kv Slu) MAP P2 (1.p) L2
2 spojeno (Kv Slu) MAP P2 (1.p) L2
3 výměna << MBic 2.NS L2 z 20.2. 4. hod
Stoupová Blanka
3 spojeno (Ps OČR) ANJ P2 (2.p) U32
3 supl. (Kv Slu) MAP P2 (1.p) U32
7 přesun >> CJL 1.C na 20.2. 1. hod
Svítilová Irena
1 supl. (Se Nem) MRK P4 (Mn) U22
1 výměna >> EKO 3.B na 19.2. 4. hod
2 výměna << EKO 3.B U28 z 5. hod
3 supl. (Se Nem) EKO P3 U22
3 výměna >> EKO 2.NS na 20.2. 4. hod
5 supl. (Se Nem) UCE P4 (Mn) U42
5 výměna >> EKO 3.B na 2. hod
6 supl. (Se Nem) UCE P4 (Mn) U42
Šedivá Lenka
2 supl. (Ds Nem) STO 3.A (K) U23
Vančurová Helena
3 výměna >> Bi P1.B na 18.2. 5. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.B
8 TEV 1. p odpadá (Je)
8 TEV 2. p odpadá (Zi)
9 TEV 1. p odpadá (Je)
9 TEV 2. p odpadá (Zi)
1.C
0 OBN odpadá (Ds)
2 ANJ K U34 spojí Ke (Ps)
6 EKO U31 přesun << Re z 19.2. 9. hod
7 CJL přesun >> na 20.2. 1. hod
1.NS
1 ANJ odpadá (Ps)
2.NS
0 MAT U22 přesun << Km z 19.2. 7. hod
3 MBic L2 výměna << Sr z 20.2. 4. hod
3 EKO výměna >> na 20.2. 4. hod
3.A
1 ICT K U38 přesun << Ky z 19.2. 5. hod
1 PAV Č U44 přesun << Re z 19.2. 6. hod
1 PAV K přesun >> na 19.2. 5. hod
1 ZBS Č odpadá (Ds)
2 STO K U23 supluje Sl (Ds)
2 ICT Č U38 přesun << Ky z 19.2. 4. hod
2 TCH Č přesun >> na 19.2. 4. hod
3.B
1 OBN U28 výměna << Je z 19.2. 4. hod
1 EKO výměna >> na 19.2. 4. hod
2 EKO U28 výměna << Sv z 5. hod
2 TCH výměna >> na 21.2. 5. hod
5 TCH U28 výměna << Ko z 2. hod
5 EKO výměna >> na 21.2. 2. hod
6 ANJ 1.p U28 spojí Ru (Ps)
P1.B
2 ANJ U39 výměna << Sm z 6. hod
2 MAT výměna >> na 21.2. 6. hod
3 ICT U33 výměna << Np z 18.2. 5. hod
3 Bi výměna >> na 18.2. 5. hod
6 MAT U39 výměna << Km z 2. hod
6 ANJ výměna >> na 21.2. 2. hod
P2
1 MAP 1.p L2 spojí Sr (Kv)
2 MAP 1.p L2 spojí Sr (Kv)
3 ANJ 2.p U32 spojí St (Ps)
3 MAP 1.p U32 supluje St (Kv)
4 ANJ 2.p U32 spojí Sm (Ps)
P3
2 MAT U22 supluje Km (Se)
3 EKO U22 supluje Sv (Se)
P4
1 MRK Mn U22 supluje Sv (Se)
5 UCE Mn U42 supluje Sv (Se)
6 UCE Mn U42 supluje Sv (Se)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou